ДНЗ №13 "Вишенька" м. Подільськ

 

Навчальний процес

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: 

 

- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

Завданнями дошкільної освіти є: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; 
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 
- виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює дошкільний навчальний заклад: 

"Впровадження інноваційних освітніх технологій, як засіб удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу"

 

В організації навчально-виховного процесу колектив ДНЗ керується:

  Законом України «Про дошкільну освіту»,

 Програмою виховання й навчання "ДИТИНА"освітня програма для дітей від 2 до 7 років.

Завданням методичної служби є:

 Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя

 Стимулювання творчого потенціалу та інноваційних пошуків

 Підвищення педагогічної культури вихователів

 Вдосконалення педагогічної майстерності

Розвиток спеціальних умінь та навичок

 Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

 •  
 • Базується на принципах методичної роботи:

 •  Педагогічна співпраця з вихователем

 •  Робота в режимі довіри, доброзичливості

 •  Творча атмосфера, стимулювання творчої активності

 •  Принцип допоміжно-регульованого контролю

 •  Надання вихователеві права вибору

 •  Системність методичних заходів

 •  Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні

 •  Щоденна допомога

 •  Випереджувальний характер методичної роботи

 • Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

 •  Курси підвищення кваліфікації

 • Науково-практичні семінари

 • Розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах

 • Узагальнення досвіду роботи педагогів

  Методична робота з кадрами:

 •  Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

 • Курсова перепідготовка

 • Атестація педагогів

 • Наставництво

 • Педради

 • Семінари

 • Консультації

 • Колективні перегляди

 • Робота творчої групи

  Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

 • Круглий стіл, диспут, консультації

 • Інтерактивні лекції

 • Навчальні тренінги

 • Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп

 • Вивчення структури та оснащення матеріального середовища

 • Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

  •      У навчально-виховному процесі дошкільний навчальний заклад використовує такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. 
        Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість заняття для дітей молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).
      Під час складання розкладу занять враховується їх домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них.
         Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це, в окремих випадках, стосується занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).
        Створення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини є основним із основних завдань нашого дошкільного закладу. Саме тому, наш педагогічний колектив приділяє значну увагу постійному вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища. Вдала організація розвивального простору в групових кімнатах стала основою для захоплюючого, змістовного життя та різнобічного розвитку вихованців усіх груп. Розвивальне середовище – це комплекс психолого-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, які забезпечують рухові та пізнавальні потреби кожного вихованця нашого садочка. Облаштовуючи групові кімнати, педагоги прагнули зробити їх затишними, приємними для перебування дітей. Тому, організовуючи для своїх вихованців життєвий простір в закладі, ми враховували його значимість для становлення особистості.
   Перш за все, вихователі дбають про те, щоб через предметно-ігрове середовище максимально розгорталася самостійна творча активність дітей, а для цього їм надається право власного вибору, збільшується міра їхньої свободи. Завжди намагаємося організувати життя у групах так, щоб діти могли варіативно, гнучко використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, й на власний розсуд, використовувати свій вільний час.
          Всі ігрові осередки в групах відповідають санітарно-гігієнічним, педагогічним, естетичним вимогам, спонукають дітей до проявів творчості, активності в пізнанні довкілля, спілкуванні, сприяють повноцінному розгортанню їхніх потенційних можливостей. Щоденна спокійна, дружня атмосфера дає змогу наповнити середовище, в якому зростають діти, новими більш цікавими ігровими куточками. Діти вивчають його і знаходять для себе те, що відповідає їхнім інтересам. Завдяки цьому кожна дитина живе реальним життям, що ґрунтується на свідомому ставленні до живої природи, повазі та вмінні спілкуватись з однолітками, пізнавати навколишній світ.